Tak było podczas Inkluzywnych Targów Pracy w Krakowie

17 – 18.11.2023 roku spotka_śmy się podczas pierwszej edycji 1. w Polsce Inkluzywnych Targów Pracy, Beyond Labels.

Beyond Labels, czyli godna praca dla wszystkich

Beyond Labels to format nastawiony na queerowe wsparcie, w ramach którego łączymy osoby LGBTQIAP+ ze sprawdzonymi, inkluzywnymi firmami oraz udostępniamy narzędzia, wiedzę i kompetencje, które mogą wesprzeć zarówno osoby wchodzące na rynek pracy, jak i już na nim funkcjonujące. Do tego nieustannie rzucamy wyzwanie biznesowi, pokazując, że inkluzja to nie opcja, a konieczność. Co to oznacza w praktyce?

Wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty

Dom Utopii, znany również jako Międzynarodowe Centrum Empatii, odwiedziło z tej okazji ponad 200 osób, które przez dwa dni mogły uczestniczyć w pięciu warsztatach, czterech panelach dyskusyjnych i trzech wykładach.

Rozmawia_śmy między innymi o tym jak być sobą w pracy, jak znaleźć inkluzywną firmę i jak działają tęczowe sieci pracownicze. Pozna_śmy tajniki stresu mniejszościowego i jego rozbrajania, praktyczne informacje o tranzycji w miejscu pracy i prawnych ramach transpłciowości. Podczas speed mentoringu osoby uczestniczące w wydarzeniu mogły poznać różne spojrzenia na swoją sytuację zawodową i rozwój, a warsztaty z planowania kariery, budowania solidnych fundamentów kariery i pisania CV przyniosły całe mnóstwo słusznych pytań i trafnych odpowiedzi.

Poza tym można było skorzystać nieodpłatnie z szybkich, beziecznych, anonimowych testów na choroby przenoszone drogą płciową. Stację Testowania zapewniło Stowarzyszenie Jeden Świat.

Strefa Targowa

Na Strefę Targową Beyond Labels składało się 9 zaufanych firm, z którymi od lat współpracujemy jako Federacja Znaki Równości, prowadząc działania edukacyjne i biznesowe, projektując włączające polityki w miejscu pracy i dobre postawy wzmacniające zatrudnione osoby o różnorodnych tożsamościach.

Podczas targów można było podejść do stoisk firm takich jak UBS, State Street, HSBC, IG, Jacobs, PepsiCo, Sylvamo, Akamai i AON. Można było dowiedzieć się na nich więcej zarówno o pracy, możliwości zatrudnienia i rozwoju w tych korporacjach, jak i o politykach na rzecz włączenia i różnorodności, które prowadzą.

Osoby uczestniczące w targach zabrały ze sobą nie tylko masę tęczowych gadżetów i informacji, ale także wsparcie w procesie aplikacji. Już w chwilę po targach wiedzi_śmy o co najmniej pięciu osobach biorących udział w procesach rekrutacyjnych i o dwóch, które dostały pracę.

Jak było na targach? 9.2/10!

Po targach przeprowadzi_śmy ankietę zadowolenia z wydarzenia. Średni wynik wszystkich odpowiedzi wynosił 9.2/10.

9.6/10 – tak ankietowane osoby oceniły komunikację w trakcie wydarzenia:

“Świetnie przygotowane osoby z sekcji “porządkowej”, jeśli można to tak nazwać. Były w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, które miałam. Dodatkowo dostęp do rozpiski i w formie cyfrowej i papierowej – dostarczały wszystkich potrzebnych informacji by być w stanie poruszać się sprawnie pomiędzy wykładami itp.”

9.1/10 – tak ankietowane osoby oceniły przestrzeń, w której odbyły się Targi:

“Dostępność windy i wszelkich udogodnień związanych z przemieszczaniem była dużym atutem, poza tym przejrzystość i pewnego rodzaju “neutralność” wystroju sprawiły, że łatwiej było się skupić na samym wydarzeniu.”

9/10 – tak ankietowane osoby oceniły strefę targową wydarzenia,
9.6/10 – tak ankietowane osoby oceniły “zestaw targowy” z teczką, materiałami edukacyjnymi, wlepkami i smyczą z identyfikatorem,
9.3/10 – tak ankietowane osoby oceniły panele dyskusyjne i wykłady.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *